top of page

TERMS & CONDITIONS

Size Chart

 

For ordering the most accurate size, measure your hips from the widest point. If you prefer more tight-fitting underwear, tighten the measuring tape slightly and only then take the measure. If you prefer a more loose-fitting underwear, measure your hips by holding the tape more lightly. If you are still confused then do not hesitate to contact us!

 

If you are choosing in between two sizes, choose the smaller size. Underwear should be more tight-fitting than loose.

puusa ümbermõõt menstrual underwear.JPG
rocking undies menstrual undies kuupesu suurused suuruste tabel 06.1.22.JPG

DELIVERY

Latvia transport by Omniva 7eur, delivery 3-7 workdays

Lithuania transport by Omniva 9 eur, delivery 3-7 workdays

Finland transport by Smartpost 9 eur, delivery 3-7 workdays

Spain Transport by Seur 9 eur, delivery 3-5 workdays

EU Country by Omniva 9 eur, delivery aproximately 2 weeks

1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Üldised tingimused kehtivad rockingundies.com klientide (edaspidi Klient) ja rockingundies.com omaniku PW Trade OÜ reg. nr 12036813 (edaspidi rockingundies.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. 
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja rockingundies.com vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete hinnakiri ja Ostutingimused. 
1.4. rockingundies.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 
1.5. rockingundies.com ja Klient soovivad kaubelda rockingundies.com kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. rockingundies.com koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. HINNAKIRI

2.1. rockingundies.com koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ning nendele lisandub kohaletoimetamise tasu. Sealhulgas sisaldavad hinnad käibemaksu 20%. 
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind rockingundies.com toodetele on märgitud postiteenuse juurde. 
2.3. rockingundies.com jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikanud nupule "Lisa ostukorvi." 
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. 
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada. 
3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele. 
3.5. Tellimuse vormistamisel kontrollib Klient, kas Saaja andmed on õiged. 
3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Vormista tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve. 
3.7. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 24 tunni jooksul tasunud ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluva summa PW Trade OÜ arvelduskontole. 
3.8. Ostu sooritamise põhjaliku informatsiooniga võib tutvuda Ostutingimuste all.

4. TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE

4.1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud  e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda. 
4.2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud rockingundies.com andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada. 
4.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud rockingundies.com pangakontole 24 tunni jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb rockingundies.com seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud pakiautomaati. 
5.2. rockingundies.com saadab postipaki kauba turvaümbrikusse pakitult  Omniva  või Smartposti vahendusel. Tellitud kaup postitatakse 3-7 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist, kui kaup on laos olemas siis juba järgmisel päeval. Kaup jõuab kohale 2-4 tööpäeva jooksul, juhul kui antud toode on  laos olemas. Juhul kui laos ei ole Kliendi poolt tellitud kaupa, siis rockingundies.com võtab Kliendiga ühendust. Postipakk saabub valitud pakiautomaati ning Kliendile saabub selle kohta SMS meile antud telefoninumbrile. Kui Klient ei ole saadetist ega teatist saanud rohkem, kui 6 tööpäeva jooksul, palume rockingundies.com-ile sellest teatada e-maili teel,  
5.3 Sooduskampaania ajal postitatakse tellimused hiljemalt 9 tööpäeva jooksul ning tellimus jõuab Kliendini hiljemalt 13 tööpäeva jooksul.
5.4. Sihtkoha muutumise korral palub rockingundies.com Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik. 
5.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. rockingundies.com, Smartpost ja  Omniva  ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 

Läti/Latvia transport by Omniva 7eur, delivery 3-7 workdays

Leedu/Lithuania transport by Omniva 9 eur, delivery 3-7 workdays

Soome/Finland transport by Smartpost 9 eur, delivery 3-7 workdays

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. rockingundies.com jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud  PW Trade OÜ pangakontole 24 tunni jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. 
6.2. Kui tellitud kaup jõudis Kliendini praagina, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume rockingundies.com-i sellest koheselt e-posti teel informeerida. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-poe e-posti aadressile  ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

6.2. rockingundies.com on kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest, kui seaduses või Euroopa Liidu määruses ei ole sätestatud teist tähtaega. Vastus tarbijale saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

NB! Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud ega pakend avatud!

 

6.3. Tarbijal on õigus esitada kauba kohta kaebus14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja pakend avamata. Kõik tagastamise ning vahetamisega seonduvad postikulud jäävad Kliendi kanda. Vahetuse korral saadab rockingundies.com kordus-paki Kliendile postitasu küsimata. Uus kaup saabub Kliendile 3-5 tööpäeva jooksul pärast tagastatud kauba rockingundies.com poolt kättesaamisest, juhul kui kaup on laos olemas. Juhul kui kaupa koheselt laos ei ole, siis rockingundies.com võtab Kliendiga ühendust. 
6.4. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Juhul, kui rockingundies.com-il ei ole pakkuda Kliendile uut toodet/suurust/värvi, tagastatakse avamata originaalpakendis toote eest kogu makstud summa, v.a. kohaletoimetamise kulud. 


7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. rockingundies.com vastutab Kliendi ees rockingundies.com poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
7.2. Klient vastutab rockingundies.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 
7.4. rockingundies.com ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. rockingundies.com kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. rockingundies.com ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. Omniva ja Smartpostile seadusega ettenähtud juhtudel. 
8.2. rockingundies.com jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud rockingundies.com uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist rockingundies.com andmebaasist. 
8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja rockingundies.com Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui rockingundies.com õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.  Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariigis. Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitamise nõuded on leitavad järgmiselt veebileheküljelt: 

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning rockingundies.com e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

bottom of page