top of page
Search
  • Rocking Undies

Päevad pole tabu!

On aeg pea liiva alt välja pista ning hüljata piinlikuse keep. Menstruatsioon ei ole häbiasi. See pole miski, mida peita, varjata ning mille pärast peaksime piinlikust tundma. On aeg lõpetada suhtumine menstruatsiooni kui karistusse naiseks olemise eest. Menstruatsioon ei ole tabu. Menstruatsioonist rääkimine ei ole tabu. Naiseks olemine ei ole tabu.Aegade vältel on erinevates kultuurides suhtutud menstruatsiooni väga erinevalt. Näiteks Cherokee Nationis on peetud menstruatsiooni võimsaks ning pühaks. Seevastu on paljudes kultuurides levinud aga uskumus, et menstruatsioon on midagi eemaletõukavat, räpast ning tabu, millest ei sobi rääkida. Veel tänapäevalgi on paljudes religioossetes ning kultuurilistes tavades kombeks piirata naiste osalemist erinevatel religioossetel tseremooniatel menstruatsiooni ajal. Kuigi tänapäeval on taolised uskumused pigem äärmuslikud, kipub menstruatsioon olema siiski kahjuks veel teema, millest niisama ei räägita ning pigem kaarega mööda käiakse. Kuid aeg on muutusteks.


Naise menstruaaltsükkel on justkui peegeldus kõigele, mis naise organismis tervikuna toimub. Menstruaaltsüklist saadav info on asendamatu väärtusega igale naisele. Need ei ole kunagi lihtsalt “päevad”, millega kord kuus tuleb silmitsi seista. Need on palju enamat.


Ameerika Sünnitusabi ja Günekoloogia Kolledž (ACOG) on seisukohal, et teismeeas märgatud normist erinev menstruaaltsükli muster võib aidata täiskasvanueas varakult avastada võimalikke terviseriske. Seda enam peaksime suhtuma menstruatsiooni kui ühte eluliselt olulisse protsessi, mis naiseks olemisega kaasas käib. Seda olulisem on rääkida ning julgustada nii noori tüdrukuid kui ka täiskasvanud naisi olemaks julgemad ning avatumad oma kehas toimuva suhtes.


Märka, kuula ning tunneta – saavuta oma kehaga kooskõla. Sa oled Naine! Justnimelt Naine, suure algustähega. Kanna seda tiitlit uhkusega. Ära pelga ega püüa seda varjata.

Elagu päevad!Kasutatud allikad:

Your Period댓글


bottom of page