top of page
Search
  • Writer's pictureRocking Undies

Kultuur ja naise tervis


Maailm on avatum ja inimesed kolivad erinevatel põhjustel ka teise maailma äärde. Oma kultuuri ja tavad toovad aga paljud ka kaasa. Enamasti on see väga põnev. Huvitav on kohtuda erinevate rahvuste esindajatega. Kuulda nende kultuurist ja kommetest, toidust. Avastada uusi retsepte ja maitseid. Kuid kõik ei olegi alati nii hea mis kaasa tuuakse. Naiste tervis ja paljud delikaatsemad teemad aga vestlusringi naljalt ei jõua. Aina enam hakatakse rääkima avalikult naiste õigustest ja tänu meediale jõuavad ka avalikuseni kultuurilised erinevused mis puudutavad naisi ja nende vaimset ning füüsilist tervist. Kultuuritavad on ühiskondades sügavalt juurdunud ning võivad mõjutada naiste tervisekäitumist, uskumusi ja tavasid.


Üks hirmsamaid ja väga levinud kultuuripraktika, mis mõjutab naiste tervist, on naiste suguelundite moonutamine. See hõlmab naiste suguelundite eemaldamist või muutmist mittemeditsiinilistel põhjustel. See tava on levinud mõnes kultuuris ja see võib põhjustada naistele tõsiseid terviseprobleeme, sealhulgas tugevat valu, verejooksu, infektsioone ja tüsistusi sünnituse ajal. Kõige sagedamini viidatud naiste suguelundite moonutamise põhjusteks on sotsiaalne aktsepteerimine, religioon, väärarusaamad hügieenist, tüdruku või naise süütuse säilitamise vahend, naise "abielukõlbulikuks muutmine" ja meeste seksuaalse naudingu suurendamine. Seda tehakse beebidest kuni 15 aastaste tüdrukuteni.Aafrikas ja Lähis-Idas on naiste suguelundite moonutamine ülemaailmne probleem ning seda praktiseeritakse ka Aasias ja Ladina-Ameerikas. Lääne-Euroopas, Põhja-Ameerikas, Austraalias ja Uus-Meremaal elavate sisserändajate seas praktiseeritakse seda endiselt.

Teine naiste tervist mõjutav kultuuripraktika on lapsabielu. Mõnes kultuuris on lapsabielu levinud praktika, kus noored tüdrukud abielluvad vanemate meestega. See tava võib noorte tüdrukute jaoks põhjustada mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas varajane rasedus, sünnitusega seotud tüsistused ja sugulisel teel levivad infektsioonid. Tüdrukute lasteabielud on kõige levinumad Lõuna-Aasias ja Sahara-taguses Aafrikas. Nigeris on lasteabielude üldine levimus maailmas kõrgeim. Bangladeshis alla 15-aastaste tüdrukute abielude määr kõrgeim.

Mõnes kultuuris ei lubata naistel tervishoiuteenustele juurdepääsu ega arstiabi. See võib naiste tervisele kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, sealhulgas ravimata haigusseisundeid, tüsistusi sünnituse ajal ja isegi surma. Oluline on murda kultuurilised barjäärid, mis takistavad naistel juurdepääsu tervishoiuteenustele ja arstiabile.Kultuuritavad võivad mõjutada ka naiste toitumist ja toitumisharjumusi. Mõnes kultuuris eeldatakse, et naised söövad vähem kui mehed või söövad teatud tüüpi toitu. See võib põhjustada naiste alatoitumist ja muid terviseprobleeme. On ülioluline edendada tervislikke toitumisharjumusi ja tagada kõigile naistele juurdepääs toitvale toidule. Enamasti on need kultuurilised tavad Aafrikas ja Aasias.


Mõnes kultuuris ei ole naistel lubatud osaleda füüsilistes tegevustes ega spordis. See võib põhjustada füüsilise vormi puudumise ja muid terviseprobleeme. Oluline on julgustada naisi osalema kehalises tegevuses ja spordis ning tagada neile juurdepääs spordirajatistele ja -varustusele.


Vaimne tervis on ka naiste tervise oluline aspekt, mida kultuuritavad võivad mõjutada. Mõnes kultuuris eeldatakse, et naised suruvad oma emotsioonid alla ja ei väljenda oma tundeid avalikult. See võib põhjustada vaimse tervise probleeme, nagu depressioon, ärevus ja stress. Väga oluline on edendada vaimse tervise alast teadlikkust ning tagada naistele juurdepääs vaimse tervise teenustele ja toele.


Kokkuvõtteks võib öelda, et kultuurilised tavad võivad oluliselt mõjutada naiste tervist. Kahjulikud tavad, nagu naiste suguelundite moonutamine ja lapsabielud, võivad naistele põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, samas kui kultuurilised barjäärid võivad takistada naistel juurdepääsu tervishoiuteenustele ja ravile. Oluline on edendada tervislikku käitumist ja tavasid, mis toetavad naiste tervist ja heaolu. Kultuuritõkkeid lõhkudes ja tervislikke tavasid edendades saame luua maailma, kus kõigil naistel on juurdepääs kvaliteetsele tervishoiule ning kus nad saavad elada tervet ja täisväärtuslikku elu.


Ükskõik kui erineva kultuurilise taustaga me ka ei ole siis ikkagi oleme me kõik imelised elu loojad, meil on menstruatsioon ja me elame oma kuu tsüklis.


78 views0 comments

Comments


bottom of page